Laden bij beperkte netcapaciteit

Netcongestie

De krantenkoppen zeggen het: ons net is overbelast. Daardoor kunnen veel bedrijven geen nieuwe netcapaciteit krijgen voor groei, het opwekken van duurzame energie en het laden van elektrische auto’s.

Wat is de oorzaak van een overbelast net?

Netcongestie is het gevolg van snelle veranderingen in de vraag naar en het aanbod van elektriciteit. De vraag neemt toe omdat de economie groeit en ons land snel elektrificeert. Er zijn bijvoorbeeld steeds meer warmtepompen en elektrische auto’s. Aan de andere kant neemt het aanbod van groene energie snel toe. We hebben gezamenlijk dus steeds meer behoefte aan netcapaciteit voor het afnemen én het leveren van elektriciteit. FIMIH ontwikkelt duurzame laadoplossingen om het net optimaal te benutten. Zo kunnen wij jou laadoplossing optimaliseren met zonne-energie.

Is een beperkte netcapaciteit ook voor mij een probleem?

Er is pas een probleem als je een nieuwe netaansluiting wilt aanvragen of je bestaande aansluiting wilt uitbreiden en er in jouw regio netcongestie heerst. Op de capaciteitskaart van Netbeheer Nederland zie je waar dit momenteel het geval is. Naarmate de tijd verstrijkt, wordt deze kaart steeds roder, dus de situatie kan ieder moment omslaan.

Als je nu al in een rood gebied gevestigd bent kun je je netcapaciteit op een grootverbruikaansluiting waarschijnlijk niet uitbreiden. Om toch je ambities te kunnen realiseren zul je dan slim moeten omgaan met de bestaande netcapaciteit. Ook als je geen last hebt van netcongestie is dat een goed idee trouwens, om maatschappelijke kosten voor de BV Nederland te beperken.

Capaciteitskaart elektriciteitsnet

Hoe gaan netbeheerders om met een beperkte netcapaciteit (netcongestie)?

De infrastructuur van de netbeheerders kan maar een beperkte vraag- en aanbodgroei aan voordat er grote verbouwingen noodzakelijk zijn. Netbeheerders investeren momenteel volop in de uitbreiding van netcapaciteit. Maar dit is een grote opgave met veelal lange ontwikkeltrajecten. Nu de energietransitie flink op stoom is, zal netcongestie de komende jaren een probleem blijven. Het is daarom in eenieders belang om efficiënt gebruik te maken van de beschikbare capaciteit.

Geld verdienen aan netcongestie  

Grootverbruikers met aanzienlijke flexibiliteit in energievraag en -aanbod kunnen geld verdienen aan netcongestie (en tegelijkertijd de energietransitie vooruithelpen) door deel te nemen aan GOPACS. GOPACS is een platform waarmee de netbeheerders samen met marktpartijen en grootverbruikers proberen congestie in het elektriciteitsnet te verminderen.

Je helpt pieken in de energievraag- en productie te voorkomen door je verbruik en levering flexibel te managen. Zo kun je dus ook geld verdienen met een batterij. Het flexibel managen van jouw opwek, laadpunten en batterijen regelt FIMIH voor je.

In de video hiernaast zie je hoe GOPACS precies werkt.

Help, ik kan geen extra netcapaciteit krijgen! 

Als je geen extra netcapaciteit kunt krijgen maar wel wilt uitbreiden in je bedrijfsvoering, duurzame energie wilt opwekken en elektrische auto’s wilt laden, zul je slimmer gebruik moeten maken van je huidige netaansluiting.

Gelukkig denken we bij FIMIH niet in beperkingen, maar in mogelijkheden. ‘F*ck It, Make It Happen’, zeggen we dan. Met slim energiemanagement, opslag en gecontroleerde energieopwekking en -gebruik halen wij véél meer uit je bestaande netaansluiting. Weten hoeveel laadpunten je nodig hebt? Check de Laadpalencalculator.

Vaak is de netcapaciteit gebaseerd op het piekvermogen dat je vraagt. Door je energievraag te verschuiven kun je je piekbelasting verlagen. Met dynamic load balancing verlaagt FIMIH het laadvermogen van de laadpalen als andere apparaten even meer stroom vragen. Zo kunnen we met je bestaande capaciteit toch meer auto’s laden. Kun je je elektriciteitsvraag niet (voldoende) verschuiven, dan kunnen we een batterij plaatsen. Hiermee smeer je de piekvraag uit over de tijd. Als een batterij je in staat stelt verder te groeien is dit mogelijk een goede investering voor jou.

Word jij beperkt in je groei, wil je meer duurzame energie opwekken of meer elektrische auto’s opladen? Wij verkennen graag hoe we jou vooruit kunnen helpen. net

Slim laden

Ons ‘slim laden’ is zo slim, dat we het misschien beter ‘hoogbegaafd laden’ kunnen noemen: onze systemen kiezen de juiste balans tussen laden en opslaan (en het tijdstip waarop dit gebeurt). Dit doen we door jouw laadbehoefte, zonne-energieproductie en batterijcapaciteit te meten en te voorspellen. Zo maak je altijd optimaal gebruik van jouw unieke laadinfrastructuur.

Beperkte netaansluiting

Laad slim op bij een beperkte netcapaciteit: Door middel van smart load balancing wordt energiegebruik van je gebouw telkens afgewogen met de energievraag van de laadpalen, om zo de beschikbare energie optimaal te gebruiken.

Laden op de zon

Gebruik zoveel mogelijk je eigen zonne-energie door op de juiste momenten te laden en op andere momenten op te slaan.

Laden met een batterij

Is er even weinig zon of weinig capaciteit op de aansluiting, maar moet er toch geladen worden? Dan wordt de stroom gebruikt die is opgeslagen in je batterijen.

Vrijblijvend adviesgesprek

Contact

Mail of bel ons:

FIMIH Energy Solutions
Berenkoog 35,
1822 BH Alkmaar

Contact