Laadpalen aanbieden als vastgoedeigenaar
Foto van Nina van Rijn

Nina van Rijn

Freelance Copywriter & Illustrator

Laadpalen aanbieden als vastgoedeigenaar: Hoe fix je dat?

Beheer je kantoorpanden? Dan doe je er goed aan om laadpalen aan te bieden aan je huurders, want: blije huurders, goed voor het milieu, en ook nog eens gratis en low effort (als je met FIMIH samenwerkt).

Wij leggen je uit waar je als vastgoedeigenaar rekening mee moet houden. Of eigenlijk: waar wij als FIMIH zijnde voor jou als vastgoedeigenaar rekening mee houden.

Mag ik laadpunten plaatsen in een parkeergarage?

Helaas is er geen eenduidig antwoord op deze vraag. Steeds vaker zien we dat verzekeraars en brandweer bezwaren hebben tegen het plaatsen van laadpunten in parkeergarages. De kans op brand is bij een elektrische auto niet groter dan bij een benzineauto. Wel zijn het verloop van een brand en de risico’s verschillend. Per locatie is een risico-inventarisatie nodig om te bepalen of laadpunten veilig geplaatst kunnen worden. Daarnaast moet je het plaatsen van de laadpalen bij je verzekeraar melden. Deze kan aanvullende eisen stellen, de premie verhogen of weigeren om mee te werken.

De volgende basisuitgangspunten moet je in ieder geval in acht nemen.

1) Plaats model 3, type 2 laders. Dit zijn de gangbare AC laadpunten voor elektrische auto’s.

2) Laat de laadpalen aansluiten door een erkende installateur.

3) Koppel je laadpalen met de brandmeldinstallatie zodat de laadsessie gestopt wordt en de kabels ontgrendeld worden in geval van brand.

4) Zorg dat de laadpalen met één hoofdschakelaar bij de hoofduitgang spanningsloos gemaakt kunnen worden.

5) Realiseer de laadplaatsen dicht bij de uitgang van de parkeergarage.

Het NIPV en Brandweer Nederland hebben deze explainer gemaakt over laadpalen in parkeergarages. Op de site van het NIPV vind je meer informatie over brandveiligheid in parkeergarages met elektrische voertuigen.

Hoe coördineer je belangen als er meerdere huurders of eigenaren zijn?

Grote kans dat je kantoorpanden door meerdere huurders worden gedeeld. Of dat één pand meerdere vastgoedeigenaren heeft. Welke situatie ook op jou van toepassing is: het bemoeilijkt het plaatsen van laadpalen.

Dit heeft de volgende reden: Parkeerplaatsen zijn vaak ook onder verschillende huurders of eigenaren verdeeld. Vaak heeft iedere partij een bepaalde sectie van de parkeergelegenheid in beheer of in eigendom. Het is nogal suboptimaal om voor iedere partij eigen laadinfrastructuur te realiseren: je wilt dat de laadpunten door iedereen gebruikt kunnen worden.

Ga met de verschillende huurders en eigenaren om tafel en herorganiseer de parkeerplaatsen. Verplaats van iedere huurder of eigenaar een aantal parkeerplaatsen, zodat er op één plek laadinfrastructuur aangelegd kan worden waar iedere huurder gebruik van kan maken. Dat scheelt kosten en vergroot de kans op een vrij laadpunt: bij 20 laadpunten op een rij is er vaker een plekje vrij dan wanneer iedere huurder of eigenaar twee eigen punten heeft waar geen anderen gebruik van kunnen maken. Zo’n overleg lijkt makkelijk maar vraagt toch vaak om een behoorlijke dosis overtuigingskracht.

Verschillende modellen voor het plaatsen van laadpalen

Als vastgoedeigenaar kun je uit verschillende modellen kiezen voor het (laten) plaatsen van je laadpalen:

  1. Je kan de investering en exploitatie door een exploitant van laadpunten (zoals FIMIH) laten doen;
  2.  Je kunt zelf investeren en de laadpalen exploiteren.

Wij raden aan voor optie 1 te gaan. Jouw expertise ligt bij het beheren van vastgoed. Het beheren van laadpalen is toevallig onze expertise. Voor de exploitatie van laadpalen moet je je bezighouden met laadpassen, verrekening van laadkosten met gebruikers, het optimaliseren van het gebruik van je netaansluiting, het optimaal alloceren van beschikbare energie tussen gebouw en verschillende laadpalen, enzovoorts.

Wij kunnen dit allemaal voor je uit handen nemen:

  • We plaatsen de laadpalen en verzorgen de installatie
  • We verrekenen de laadkosten met de gebruiker
  • We leveren jouw laadpassen
  • We optimaliseren laadsessies zodat je maximaal kan laden met de beschikbare netcapaciteit
  • We laden maximaal op jouw zonne-energie. Als je nog geen zonnepanelen hebt kunnen wij die voor je installeren en financieren.
  • We onderhouden de volledige laadinfrastructuur

Waarom variëren de energieprijzen zo sterk?

je hebt mogelijk te maken met een beperkte netcapaciteit bij het vastgoed dat je beheert. Dit beperkt je in de mogelijkheden om laadpalen te installeren. Gelukkig werkt FIMIH met dynamic load balancing. Zo maken we optimaal gebruik van je netaansluiting. Vaak kunnen we ook je bestaande laadpalen meenemen in onze slimme sturing.

>> Lees hier meer over dynamic load balancing.

Wij zorgen ervoor dat de beschikbare netcapaciteit zo optimaal mogelijk wordt verdeeld tussen het gebouw en de elektrische auto’s die op de laadpalen zijn aangesloten. We voorspellen de laadbehoefte op de laadpunten zodat we weten wanneer we hoeveel capaciteit nodig hebben, en wanneer we even kunnen wachten.

Zo kun je zonder uitbreiding van je netaansluiting – wat erg kostbaar en vaak niet mogelijk is – toch voldoende laadcapaciteit beschikbaar stellen voor de elektrische auto’s van je huurders.

Contact opnemen: