Hoogspanningsmasten
Foto van Nina van Rijn

Nina van Rijn

Copywriter & Illustrator

Beperkte netcapaciteit? Zo kun je tóch groeien

Het kan enorm frustrerend zijn. Je wil je bedrijfsactiviteiten uitbreiden, zonnepanelen plaatsen of laadpalen aanleggen, maar het elektriciteitsnetwerk heeft in jouw regio niet voldoende capaciteit om aan jouw energiebehoefte te voldoen. Zonder extra netcapaciteit kunnen je plannen niet doorgaan… Of toch wel?

In dit artikel vertellen we je hoe dynamic load balancing, slim energiemanagement en batterijen jou kunnen helpen om ondanks beperkte netcapaciteit toch te groeien.

Beperkte netcapaciteit kan zowel aan de afnamekant als aan de invoedingskant problemen opleveren. Ben je van plan nieuwe machines of apparatuur toe te voegen of laadpalen te plaatsen, dan kan een beperking aan de afnamekant ervoor zorgen dat je de benodigde energie niet kunt krijgen. Ben je van plan zonnepanelen te plaatsen, dan kan een beperking aan de invoedingskant ervoor zorgen dat je overschotten niet aan het elektriciteitsnet terug kunt leveren. Voor beiden zijn oplossingen beschikbaar. 

Wat is beperkte netcapaciteit of netcongestie?

De capaciteit op ons elektriciteitsnet is begrensd. Er kan geen oneindige hoeveelheid stroom door onze kabels worden getransporteerd. Lang was dat geen probleem, maar nu de energietransitie in volle gang is, wordt het steeds drukker op het stroomnet. Dit leidt tot netcongestie

Aan de ene kant stijgt de vraag naar elektriciteit. Huishoudens gaan elektrisch rijden en stappen van het gas af. Ook bedrijven schakelen steeds meer over op elektrische alternatieven voor hun verwarming, mobiliteit en bedrijfsprocessen.

Ook aan de aanbodkant wordt het steeds drukker nu steeds meer stroom lokaal en decentraal wordt opgewekt. Denk aan zonnepanelen op daken van huishoudens en bedrijven. Dat terwijl ons energienet eigenlijk gebouwd is voor eenrichtingsverkeer: van de energiecentrale naar de eindgebruiker. Kabels worden dus ook dunner naarmate ze dichter bij de afnemer komen. Als afnemers steeds vaker ook energieleveranciers worden, zijn die kabels te dun. 

Dit leidt er in veel Nederlandse regio’s toe dat ondernemers geen uitbreiding van hun netcapaciteit kunnen aanvragen (voor zowel afname als invoeding) wanneer ze hun bedrijfsactiviteiten willen uitbreiden, elektrisch willen gaan rijden of zonnepanelen willen installeren. 

Wil je weten of er in jouw regio nog netcapaciteit beschikbaar is, kijk dan op de capaciteitskaart.

Uitbreiden zonder extra netcapaciteit

Is de netcapacitiet in jouw regio beperkt, maar wil je toch je bedrijfsactiviteiten elektrificeren of uitbreiden, zonnepanelen plaatsen of elektrisch gaan rijden, dan zijn er een aantal oplossingen denkbaar.

Kijk kritisch naar je huidige installatie

Kijk eens goed naar je stroomverbruik per kwartier en probeer te begrijpen waar de fluctuaties over de dag vandaan komen. Zo zie je welke apparaten wanneer vermogen vragen. Wat zijn je grootverbruikers? Onderzoek of je de vermogenspiek van deze apparaten kunt reduceren of in tijd kunt verschuiven zodat pieken van verschillende apparaten niet samen vallen. 

Kijk meteen ook welke installaties je basisverbruik veroorzaken. Welke apparaten staan altijd of veel aan. Door het aantal bedrijfsuren terug te brengen kun je vaak veel energie besparen. Zo bespaar je op je huidige energieverbruik en creëer je ruimte voor nieuwe activiteiten zonder grote investeringen.

Slim energiemanagement of dynamic load balancing

Met slim energiemanagement of dynamic load balancing kun je je energievraag verschuiven in tijd. Laadpalen voor elektrische auto’s zijn goed aan te sturen op basis van de beschikbare netcapaciteit. De software zorgt ervoor dat de beschikbare capaciteit optimaal wordt verdeeld tussen je gebouw en de aangesloten elektrische auto’s. Vragen de machines in je gebouw tijdelijk veel stroom, dan worden bepaalde auto’s wat langzamer of later opgeladen. Is er veel ruimte beschikbaar? Dan worden auto’s snel volgeladen. 

De volgende stap is dat het systeem ook gaat sturen op voorspellingen van de beschikbare stroom, verwachte opwek uit zonnepanelen en het verwachte laadgedrag van gebruikers. 

Zoveel mogelijk zelfgeproduceerde energie gebruiken

Als je geen extra netcapaciteit voor invoeding kunt krijgen, betekent dit dat je geen energie kunt terugleveren aan het net. Dat is nogal jammer als je van plan bent duurzame energie op te wekken met zonnepanelen. Normaal gesproken kun je overschotten terugleveren en krijg je hier een vergoeding voor, maar niet als je geen extra capaciteit kunt krijgen. 

Dit hoeft geen probleem te zijn als je je zelfgeproduceerde energie zoveel mogelijk zelf gebruikt. Heb je bijvoorbeeld elektrische wagens, dan kun je een koppeling maken tussen je laadpalen en je zonnepanelen, waardoor je direct kunt laden met je eigen zonne-energie. 

Je kunt de laadpalen, maar overigens ook de energievraag van je gebouw, zo afstellen dat er rekening wordt gehouden met het weer. Schijnt de zon, dan wordt er wat sneller geladen. Is er een wolkje aan de lucht, dan worden laadsessies eventueel uitgesteld. Uiteraard binnen de marges van het laadprofiel: auto’s die snel weer de weg op moeten krijgen voorrang. 

Batterijen

Als je stap 1, 2 en 3 hebt doorlopen kan een batterij een oplossing zijn om extra piekvermogen te creëren bovenop de capaciteit van je netaansluiting. 

Om te bepalen welke batterij jij nodig hebt is een goede analyse nodig van je huidige en toekomstige energieverbruik en vermogensvraag over de dag, de week en het jaar.

In de praktijk gebruik je vaak minder vermogen dan je netaansluiting maximaal toestaat, bijvoorbeeld ’s nachts en in de weekenden. Je batterij laadt op als er vermogen over is, waardoor je de opgeslagen stroom kunt gebruiken tijdens momenten van piekvraag. 

Je kunt je batterijen natuurlijk ook koppelen met je eigen zonnepanelen. Produceer je meer zonne-energie dan je gebruikt, dan hoef je deze energie niet terug te leveren aan het net, maar kun je deze opslaan voor eigen toekomstig gebruik. 

Groeien ondanks beperkte netcapaciteit

Het aanpakken van je netcongestieprobleem vereist de nodige kennis en expertise. Je hoeft het wiel gelukkig niet zelf uit te vinden, FIMIH heeft deze kennis en expertise. We helpen je graag in het hele proces van probleemanalyse tot een werkende oplossing. Van een kritische blik op je huidige verbruik tot het implementeren van een slim energiemanagement met laadinfrastructuur, zonnepanelen en batterijsystemen.

Laat je gegevens achter, dan bellen we je terug om jouw plannen door te spreken.

Contact opnemen: