Schaakspel
Foto van Nina van Rijn

Nina van Rijn

Copywriter & Illustrator

De energiemarkt zit vol kansen en risico’s: FIMIH is je rechterhand

Energie was in het bedrijfsleven lange tijd vanzelfsprekend. Het was er altijd en het was goedkoop. Not anymore! Energie is een strategisch thema geworden. Negeer je energie, dan levert dit risico’s op. Aan de andere kant biedt actief energiemanagement zakelijke kansen. Niet voor niets raadt Rabobank bedrijven aan een ‘Chief Energy Officer’ in te schakelen. Een rol die FIMIH maar al te graag voor je bedrijf vervult! 

Wat is er aan de hand in de energiemarkt?

De energiemarkt is de afgelopen jaren in rap tempo veranderd. Een aantal ontwikkelingen die energie tot een strategisch onderwerp binnen organisaties maakt is: 

  • Hoge energieprijzen en prijsfluctuaties kunnen grote impact hebben op liquiditeit en winstgevendheid van organisaties.;
  • Door netcongestie is het verkrijgen van extra netcapaciteit voor groei, elektrificatie of verduurzaming niet meer vanzelfsprekend.
  • Wet- en regelgeving dwingt ondernemingen om maatregelen te nemen om energie te besparen, te verduurzamen en te elektrificeren. Denk aan de energiebespaarplicht voor bedrijven, en de zero emissie zones in binnensteden. 
  • Banken en investeerders vergroenen in rap tempo hun balans en eisen verduurzaming bij het verstrekken van kapitaal.
  • Werknemers en klanten verwachten dat organisaties verantwoordelijkheid nemen in de energietransitie. 
  • De beschikbaarheid van batterijen, elektrische voertuigen en zonnepanelen is niet meer altijd vanzelfsprekend.

Energie als strategisch thema omgeven door onzekerheid

We hebben de laatste tijd gezien dat energieprijzen plotseling snel kunnen stijgen en dalen. Hier hebben bedrijven last van. Ook aankomende winter kunnen we verwachten dat de prijs weer oploopt, omdat er krapte is op de internationale gasmarkt. En aardgas werkt nog steeds prijszettend voor de Nederlandse elektriciteitsprijzen. 

Overheidsbeleid beïnvloedt prijzen

Niet alleen krapte, maar ook Europees en Nederlands beleid beïnvloedt de energieprijs. Zo is er het voornemen om de korting op energiebelasting voor grootverbruikers van aardgas en elektriciteit te verminderen. Ook wil de EU dat bedrijven die fossiele brandstof aan de vervoerssector en gebouwde omgeving leveren emissierechten moeten gaan inkopen. Zij gaan dan onder het ETS (Emission Trading System) vallen. 

Energieprijzen op lange termijn onzeker

Het Internationaal Energieagentschap EIA voorziet ook op lange termijn prijsschokken. Zo loopt het aanbod van aardgas en aardolie sneller terug dan de vraag, wat de prijs kan opdrijven. En door de toename van windparken op zee zal de elektriciteitsprijs bij veel wind laag zijn, maar bij weinig wind en onvoldoende opslagcapaciteit juist erg hoog. 

Kansen en risico’s voor bedrijven

Bedrijven kunnen een aantal dingen doen om hun risico’s te beperken en kansen te benutten. Het is erg ingewikkeld om te bepalen welke stappen voor jouw onderneming het meest opleveren, vooral als je geen toegewijde ‘Chief Energy Officer’ of vergelijkbaar in dienst hebt. FIMIH heeft jarenlange ervaring in de energiemarkt en pakt deze rol dan ook graag voor jou op. Wat wij precies kunnen doen, leggen we later uit. 

Fluctuerende energieprijzen zijn kans én risico

Mogelijke hoge energiekosten zijn natuurlijk een risico. Dit kun je afdekken door langetermijncontracten af te sluiten, maar deze bieden dan weer weinig flexibiliteit. Je loopt hierdoor de kans op lage energieprijzen mis. 

Investeren in eigen opwek en opslag

Investeren in zonnepanelen en batterijen biedt kansen. Voor het deel van de stroom dat je zelf opwekt, en bijvoorkeur ook zelf gebruikt, fixeer je de prijs. Dit biedt zekerheid. Daarnaast kunnen zonnepanelen een groot deel van het jaar een stuk basisvermogen leveren voor je bedrijfsvoering of het opladen van elektrische auto’s. Energie uit zonnepanelen is meestal rendabel. In sommige gevallen is het interessant om een batterij te plaatsen om meer mogelijk te maken. 

Demand response

Als je je energievraag flexibel kunt insteken, kun je je voordeel doen met fluctuerende energieprijzen. Is de prijs laag, en is er veel duurzame energie beschikbaar, dan laad je je batterij of elektrische voertuigen op (bijvoorbeeld met behulp van onze Dynamic Load Balancing technologie), zet je klimaatsystemen aan of schakel je je koelcellen in. Zijn de prijzen hoog, dan schroef je je verbruik juist terug. Dit noemen we demand response

Minder energie verbruiken

De allerbeste manier om je energierekening terug te schroeven en risico’s te verminderen, is natuurlijk door minder energie te verbruiken. Slaag je hierin, dan heb je een competitief voordeel ten opzichte van je concurrenten. 

Netcongestie leidt tot stagnatie

Wil je als bedrijf groeien, energie aan het net terugleveren of laadpalen plaatsen, dan heb je vaak extra netcapaciteit nodig. Door netcongestie is dat in veel delen van het land lastig. Dit biedt grote risico’s voor de groei van je onderneming. 

Emissiezones en elektrificering van het wagenpark

Veel Nederlandse gemeenten gaan vrachtwagens en bestelbusjes op fossiele brandstoffen weren de komende jaren. Lukt het je niet voor die tijd je wagenpark te elektrificeren, dan loop je het risico dat je je bedrijfsactiviteiten niet meer kunt uitvoeren. 

License to operate behouden

Het kan voorkomen dat je als bedrijf te maken krijgt met kritische klanten, werknemers of aandeelhouders. Zij kunnen eisen dat je duurzaamheid serieus neemt en afstand doet van fossiele brandstoffen of zuiniger met energie omgaat. Ook hierin ligt zowel een risico als een kans. Ga je niet mee in de groene trend, dan kun je je license to operate verliezen. Loop je voorop in de transitie, dan kun je een grote nieuwe doelgroep aanboren. 

Risico’s vermijden en inspringen op kansen: FIMIH helpt

De huidige energiemarkt kenmerkt zich door onzekerheden, tekorten, volatiele prijzen, lange levertijden en snelle veranderingen. Dit kan een kans zijn, als je op de juiste manier inspeelt op deze ontwikkelingen. Maar dat is niet altijd makkelijk. 

Kennis van onder andere energiemarkten, de energietransitie, mogelijke maatregelen en hun business cases, netcongestie en aankomende wet- en regelgeving in de EU en in Nederland is hiervoor hard nodig. Kennis die niet ieder bedrijf zomaar paraat heeft. Daarom is FIMIH er. 

We voeren een strategische dialoog over wat energie en duurzaamheid voor jouw organisatie betekent. We analyseren waar je nu staat en stellen doelen voor de korte en middellange termijn. Voor iedere unieke situatie ontwikkelen wij de meest optimale en slimme energieoplossing. Dat is vaak een combinatie van maatregelen met een businesscase passend bij jouw situatie. Dit kan variëren van zonnepanelen, laadpalen en batterijen slim aangestuurd vanuit een energiemanagement systeem gekoppeld aan een slim energiecontract.

Ook houden we de markt nauwlettend in de gaten, waardoor jij als bedrijf altijd op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen én hier slim op kunt inspelen. We hebben hierin al meer dan tien jaar ervaring. 

De energiemarkt is net zo dynamisch als jouw onderneming. FIMIH helpt je om grip te houden op betaalbare, beschikbare en duurzame energie voor jouw organisatie. 

Ben je benieuwd welke kansen er voor jou voor het oprapen liggen en welke risico’s er op de loer liggen? Stuur ons een berichtje!

Beeld: jeshoots.com

Contact opnemen: